Dyfishohet papunësia mes të huajve. Më së shumti arabe dhe somalezë

Shkalla e punësimit të atyre që u transferuan në Finlandë për të punuar është pak më shumë se 80 përqind, dhe shifra do të mbetet në këtë nivel, sipas statistikave dhe vlerësimeve mbi punësimin e emigrantëve të publikuara sot nga Konfederata e Industrive Finlandeze (EK).

Shkalla e prirjes për normën e punësimit ishte 72.8 për qind në gusht dhe norma e trendit për normën e papunësisë ishte 7.6 për qind.

Sipas EK, 45 mijë qytetarë të BE -së punojnë në Finlandë, rreth 15 mijë janë estonezë. Midis 6,000 dhe 9,000 leje pune lëshohen çdo vit për njerëzit që nuk janë anëtarë të BE-së. Janë gjithsej 90 mijë prej tyre që punojnë në Finlandë.

Ata flasin Somalisht dhe Arabisht

Sidoqoftë, dallimet në punësimin nga jashtë janë shumë të mëdha.

Sipas EK, ka rreth 40 mijë azilkërkues në Finlandë dhe shkalla e punësimit të tyre është vetëm 39 për qind. Sipas EK, shkalla e punësimit ndryshon qartë sipas rajonit të origjinës, gjinisë dhe kohës së kaluar në vend.

Sipas KE, shkalla e punësimit për folësit somalezë dhe arabë po rritet, por është ende në rreth 44%.

– Shkalla e punësimit të folësve estonezë është afër asaj të folësve amtare, pavarësisht nga mosha e tyre.

Shkalla e papunësisë për folësit e huaj është e dyfishtë

Sipas EK, papunësia e emigrantëve ka rënë “ndjeshëm” midis viteve 2000 dhe 2019.

Megjithatë, shkalla e papunësisë për folësit e huaj është rreth dy herë më e lartë se e finlandezëve.

– Në vitin 2019, shkalla e papunësisë për emigrantët ishte 18%, nga 31% në 2000.

Sipas EK, shkalla e punësimit të grave emigrante është më e ulët se në vendet e tjera nordike, dhe një nga arsyet për këtë është mbështetja pasive e kujdesit në shtëpi.

Sipas studimit, një numër i jashtëzakonshëm i punonjësve që flasin të huaj – 70 përqind – punojnë në sektorin privat, krahasuar me 60 përqind të finlandezëve.

Popullsia në moshë pune po rritet

Numri i njerëzve në moshë pune me prejardhje finlandeze është ulur me 232,000 që nga viti 1990.

Në të kundërt, numri i njerëzve në moshë pune me prejardhje të huaj është rritur me 291,000.

– Struktura moshore e popullsisë po plaket aq shpejt sa që numri i njerëzve në moshë pune po bie me më shumë se 10.000 në vit. Trendi do të vazhdojë për disa dekada të ardhshme nëse numri i emigrantëve nuk rritet, konstaton studimi i EK.

Një person me një prejardhje të huaj këtu nënkupton një person, të dy prindërit e të cilit kanë lindur jashtë vendit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: