THL: 66 % e të sëmurëve më rëndë ishin meshkuj

Gjatë gjithë epidemisë, ka pasur 834 pacientë Covid-19 të konfirmuar në kujdes intensiv, sipas statistikave të lëshuara nga THL, Instituti i Shëndetit Publik.

Gjysma e pacientëve kanë ardhur për trajtim gjatë vitit 2021.

Shumica e pacientëve në kujdes intensiv kanë qenë burra, ose 66 përqind. Gjysma e tyre kanë qenë nën moshën 60 vjeç.

Gjysma e të gjithë pacientëve të kujdesit intensiv kanë qenë nën moshën 65 vjeç dhe gjysma janë më të vjetër.

Kohëzgjatja e periudhës së kujdesit intensiv ka qenë mesatarisht 8 ditë. Një në katër raste trajtimi ka zgjatur më shumë se dy javë.

Vdekshmëria e atyre që trajtoheshin nga njësia e kujdesit intensiv ka qenë 12 përqind , dhe vdekshmëria në spital rreth 16 përqind.

Në Mars 2021, kishte një maksimum prej 64 pacientësh Covid-19 në kujdes intensiv në të njëjtën kohë (23 Mars, 2021). Që nga ajo periudhë, numri i pacientëve ka rënë dukshëm.

Për të gjithë vendin, kapaciteti spitalor nuk është kërcënuar, por në HUS, një pjesë e konsiderueshme e kapacitetit të kujdesit intensiv u përdor për trajtimin e kovid-19 gjatë vitit 2021. Rreth 40 pacientë janë transferuar nga spitalet më të ngarkuara në njësitë e tjera të kujdesit intensiv.

Që nga mesi i majit, ka pasur më pak pacientë në spital për sëmundjen covid-19. Numri i pacientëve me kujdes intensiv gjithashtu është ulur.

Dje, të Mërkurën, ishin 14 pacientë në kujdes intensiv, 22 pacientë në pavijonet e kujdesit parësor dhe 43 pacientë me koronavirus në repartet e kujdesit special. Një total prej 79 pacientësh ishin të shtruar në spital për infeksion koronavirus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.