Statistikat e shtetësisë për 2020: Rreth 20 % më pak se vitin e shkuar

Një total prej 7,816 shtetasve të huaj që jetojnë në Finlandë morën përfundimisht shtetësinë finlandeze në vitin 2020. Numri është 1,833 vetë më pak po të krahasohet me numrin e vitit të kaluar, sipas Statistikave të Finlandës të raportuara të enjten.

Në terma relativë, numri ra me 19 përqind nga viti i kaluar.

Në vitin 2020, shtetësia finlandeze iu dha shumë më shpesh qytetarëve të Rusisë, duke numëruar 1,546, që ishte 400 më pak se një vit më parë.

Qytetarët e Irakut ishin grupi i dytë më i madh i marrësve të shtetësisë finlandeze, me 602 persona, të ndjekur nga qytetarët somalezë, 541 dhe shtetasit estonezë, 516.

Nga personat që kanë marrë shtetësinë finlandeze, 4,179 ishin gra dhe 3,637 burra. Mosha mesatare për gratë ishte 30.2 vjeç dhe 27.7 vjeç për burrat.

Midis personave që u është dhënë shtetësia finlandeze, 2.158 ishin të moshës nën 18 vjeç dhe 221 ishin më të vjetër se 65 vjeç.

E shqyrtuar nga grupmoshat 5-vjeçare, numri i personave që kanë marrë nënshtetësi ishte më i larti midis atyre të moshës 30 deri 34 vjeç, që numëron 1,242 persona, shifër e cila përfaqëson 16 përqind të të gjithë atyre që morën shtetësinë finlandeze.

Në vitin 2020, 98 përqind e atyre që kanë marrë nënshtetësinë finlandeze kanë mbajtur edhe ish shtetësinë e tyre. Në fund të vitit 2020, ishin 143,256 persona me qëndrim të përhershëm në Finlandë, të cilët kishin shtetësinë e ndonjë vendi tjetër përveç shtetësisë finlandeze.

Prej tyre, 23,615 ishin shtetas me origjinë nga Finlanda, të cilëve u është dhënë shtetësia në një vend tjetër dhe 119,641 ishin shtetas të huaj, të cilëve u është dhënë shtetësia finlandeze.

Grupet më të mëdha të kombësisë së dyfishtë në fund të vitit 2020 ishin shtetasit e Rusisë, 34,890, Suedisë, 8,987, Somalisë, 7,469, Estonisë, 6,923 dhe Irakut, 5,923.

Leave a Reply

Your email address will not be published.