Ndryshime në lejet e qëndrimit. Finlanda synon të bëhet “parajsë” për studentët e huaj

Qeveria ka ndërmarrë një iniciativë për të sjellë ndryshime në lejet e qëndrimit studentor, me qëllim lehtësimin e përfundimit të studimeve me leje për studentët ndërkombëtarë për të gjithë kohëzgjatjen e studimeve.

Qeveria të enjten diskutoi propozimin dhe akti do të hyjë në fuqi më 1 prill 2022, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Çështjeve Ekonomike dhe Punësimit.

Gjithashtu do të përmirësohej e drejta e studentëve të huaj për të punuar gjatë studimeve.

Sipas aktit të propozuar, lloji i lejes për studentët që studiojnë për arsimin e lartë do të ndryshonte nga kategoria e përkohshme (B) në kategorinë e vazhdueshme (A), gjë që do ta bënte më të lehtë marrjen e lejes së qëndrimit të përhershëm.

Leje të vazhdueshme (A) do të merrnin edhe anëtarët e familjes së studentit.

Në reformën legjislative, e ashtuquajtura leje e punëkërkuesit, e cila u jepet studentëve që kanë përfunduar një diplomë dhe studiuesve që kanë përfunduar kërkimin e tyre, do të zgjatej nga një vit në dy vjet.

Leja nuk duhet të përdoret menjëherë, por mund të aplikohet brenda pesë viteve nga skadimi i lejes së qëndrimit.

Gjithashtu, qeveria do të vlerësojë në vitin 2022, nëse studentëve të doktoraturës mund t’u jepen leje qëndrimi më të gjata. Ajo synon të paraqesë një propozim për këtë çështje gjatë këtij mandati të Qeverisë.

“Me praktika më të pandërprera të lejeve, qeveria dëshiron ta bëjë më të lehtë për studentët dhe studiuesit ndërkombëtarë qëndrimin në Finlandë. Ligji i ri do t’u mundësojë atyre që kanë studiuar këtu të kërkojnë punë dhe gjithashtu do ta bëjë Finlandën një destinacion më tërheqës për ekspertët ndërkombëtarë,” tha Ministrja e Punësimit Tuula Haatainen.

Studentëve do t’u kërkohet ende të sigurojnë dëshmi të një mjeti të sigurt jetese, por vetëm për një vit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.