Ministrja e Shëndetësisë: Pasaporta e koronavirusit të përdoret në vendet e punës

Ministria e Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë, në bashkëpunim me ministritë e tjera, po shqyrtojnë zgjerimin e përdorimit të pasaportës koronavirus në Finlandë.

– Ka pasur diskutime për shtrirjen e përdorimit të pasaportës së koronavirusit në vendet e punës, thotë për IS, Krista Kiuru (sd), Ministre e Familjes dhe Shërbimeve Bazë.

Kiuru thotë se është gati të paraqesë një propozim për këtë.

Helsingin Sanomat ishte i pari që raportoi për këtë çështje.

Kiuru thekson se vlerësimi ligjor i çështjes duhet bërë me kujdes që propozimi të kalojë në Parlament. Sipas ministres do të vlerësohet barazia, mosdiskriminimi, integriteti personal dhe mbrojtja e privatësisë dhe e të dhënave personale.

Ministrja e arsyeton nevojën për pasaportë koronavirus në vendin e punës, ndër të tjera, me përhapjen e sëmundjes.

– Kemi zona ku virusi ështe shumë i përhapur, veçanërisht në bregdetin jugperëndimor. Në provincën time, Satakunta, epidemia në kantierit të ndërtimit të një fabrike të madhe baterish u përhap në mbarë popullatën dhe ka patur një çmim të shtrenjtë për njerëzit e Satakunta.

Sipas Kiuru, ka shumë punëtorë të huaj në kantieret e ndërtimit dhe në vendet e punës industriale, mbrojtja e të cilëve nga vaksinat ka qenë mjaft e dobët.

– Vlerësohet se në disa kantiere deri në 60-70% mund të mos vaksinohen në këto komunitete pune.

Është diskutuar edhe për nevojën e mbrojtjes nga vaksinat për personelin infermieror.

Organizata e punëdhënësve, Konfederata e Industrive Finlandeze EK, ka kërkuar që përdorimi i pasaportës të zgjerohet dhe të vihet në dispozicion në vendet e punës.

Në blogun e tij, Ilkka Oksala, Drejtor i EK, kërkon që punonjësve t’u kërkohet vaksina mjeko-ligjore dhe që qeveria të nisë hartimin e legjislacionit.

Oksala pyet për sa kohë shoqëria mund të mbyllë sytë kur njerëzit e pavaksinuar rrezikojnë jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Personat e pavaksinuar rëndojnë kujdesin shëndetësor dhe në të njëjtën kohë shumë sëmundje të tjera nuk trajtohen në kohë.

– Kushtetuta finlandeze thotë se çdokush ka të drejtën e jetës dhe se autoritetet publike duhet të sigurojnë, siç specifikohet më tej me ligj, shërbime të përshtatshme sociale dhe shëndetësore për të gjithë dhe të promovojnë shëndetin e popullatës.

Oksala mban një qëndrim për vaksinimin e personelit të sektorit social dhe shëndetësor – SOTE, duke iu referuar pozicionit të Kancelarit të Drejtësisë Tuomas Pöyst në këtë çështje.

Në një intervistë me HS, Pöysti tha se sipas legjislacionit aktual, stafit të SOTE mund t’i kërkohet të marrë vaksinat e koronavirusit për të mbrojtur klientët dhe pacientët.

Sipas Pöystit, ministria duhet të nxjerrë udhëzime për këtë çështje nëse ka ndonjë paqartësi midis aktorëve në terren.

– Unë pres me shumë interes sepse STM është në gjendje të japë këtë udhëzim. Në krizën e koronavirusit, STM ka arritur shumë shpejt të kufizojë, ndër të tjera, aktivitetet e biznesit. Tani që popullsia duhet të mbrohet dhe vaksinimet kërkohen nga stafi mjekësor, ritmi duket se është ngadalësuar, vlerëson Oksala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: