fbpx

Ministria njofton artistët të aplikojnë për grantet deri në 9 milionë Euro

Ministria e Arsimit dhe Kulturës. informoi sot se paketa e re e mbështetjes financiare me grante për festivalet e artit dhe kulturës, si edhe teatrot verore është në dispozicion të artistëve.

Grantet do të mbështesin festivalet e artit dhe kulturës të organizuara si aktivitete jofitimprurëse, festivale të artit dhe kulturës që operojnë me fitim, por me një xhiro deri në 150,000 Euro në 2019, si dhe aktivitete teatrore verore që punësojnë profesionistë profesionistë ose të paktën pjesërisht artistikë.

Grantet kanë për qëllim të mbështesin aktivitete që janë penguar nga kufizimet e shkaktuara nga pandemia e koronavirusit nga fillimi i këtij viti deri në fund të shtatorit.

Grantet për festivalet e artit dhe kulturës dhe teatrot verore mund të shpërndahen për një total prej rreth 9 milion euro nëse Parlamenti miraton ndryshimet e porpozuara në projekt-buxhetin e këtij viti. Një ndihmë tjetër e veçantë është përgatitur gjithashtu për industrinë e aktiviteteve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: