Ministria e Brendshme rrit gjobat e parkimit në Vantaa dhe 4 qytete të tjera

Nga Artur Kopani

Drejtues të automjeteve, hapni sytë mirë kur parkoni dhe kujtohuni në kohë të lëvizni makinat, përpara se të kalojë koha e lejuar. Gabimet në parkime do t’u kushtojnë edhe më shumë shoferëve. Ministria e Brendshme ka nxjerrë një dekret të ri, i cili prezanton një rritje të vlerës së gjobave për parkim në disa qytete të Finlandës. Vantaa dhe Kirkkonummi, ku ka një prezencë të konsiderueshme të komunitetit shqiptar janë në këtë listë. Gjobat e parkimit në Hyvinkää, Kokkola, Kirkkonummi, Ylöjärvi dhe Tikkurila, Vantaa do të rriten nga 10 në 25 Euro.

Njoftimi i gjobës për parkim, i njohur si gjobë parkimi, do të rritet në Hyvinkää nga 50 në 60 euro, në Kokkola nga 40 në 50 euro, në Kirkkonummi nga 25 në 50 euro dhe në Ylöjärvi nga 30 në 40 euro. Ajo që tarifohet në qytetin e Vantaas do të rritet nga 60 në 80 euro në zonën më të shtrenjtë të parkimit në qendër të qytetit Tikkurila. Në komunat e tjera gjoba do të mbetet e pandryshuar.

Sipas Ligjit të Kontrollit të Parkimit, njoftimi i tarifës së gjobës për parkim është 20 euro. Dispozitat për njoftimet e tarifave më të larta të gjobave të parkimit në një komunë ose në pjesë të caktuara të një komune mund të nxirren me dekret të Ministrisë së Brendshme, nëse kërkohet nga dendësia e trafikut, mungesa e vendeve të parkimit, numri i shkeljeve të parkimit, mbarëvajtja e trafikut ose arsye të tjera të lidhura me trafikun. Njoftimi maksimal i gjobës për parkim është 60 euro. Megjithatë, nëse zona të ndryshme në komunë kanë tarifa të ndryshme parkimi, gjoba maksimale e parkimit është 80 euro në zonat ku tarifa e parkimit është më e larta.

Propozimi për rritjen e gjobës së parkimit zakonisht bëhet nga komuna. Departamenti i policisë mund të propozojë gjithashtu një rritje të gjobës. Ministria e Brendshme para nxjerrjes së një dekreti kërkon deklaratë nga policia për propozimet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.