Migri: Ja pse po vonohet dhënia e shtetësisë për 8786 të huaj

Agjencia Kombëtare e Emigracionit ka grumbulluar 8,786 aplikime për shtetësi në pritje të përpunimit.

Në buletinin e tij të fundit të klientit, Migri pranon se “ka një prapambetje” në përpunimin e këtyre aplikacioneve. Situata është edhe më më keq në rastin e atyre që iu është kërkuar të japin sqarime të mëtejshme për aplikimet.

“Ne jemi në gjendje të përpunojmë aplikimet më të shpejta kur klienti ka ardhur në Finlandë me një leje të marrë paraprakisht, klienti ka një pasaportë kombëtare dhe plotësohen parakushtet e përgjithshme për dhënien e shtetësisë,” thotë Migri.

Migri gjithashtu fajëson për këto vonesa shpërthimin e koronavirusit, kufizimet dhe mungesën e stafit të mjaftueshëm. Sipas agjencisë, këtë vit i janë dashur më shumë punonjës për të përpunuar kërkesat urgjente për leje qëndrimi, gjë që ka çuar në mungesë të stafit në përpunimin e kërkesave për shtetësi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.