Kela: Ku dhe si mund të merret certifikata e vaksinës për fëmijët mbi 12 vjeç

Aktualisht fëmijët mbi 12 vjeç mund të bëjnë vaksinën kundër koronavirusit. Por shumë prindër po pyesin se si mund ta marrin një certifikatë për fëmijën e vaksinuar nëse shkojnë për udhëtim jashtë vendit.

Certifikata elektronike e koronavirusit gjendet në llogarinë personale Omakanta të Kela-s, ku shumë pak prindër kanë akses në informacionin e fëmijës së tyre mbi 10 vjeç. Fëmija duhet të identifikohet vetë në Omakanta, gjë që kërkon identifikimin elektronik, p.sh. ID-të e bankës në internet, përmes telefonit ose një kartë identiteti që përmban këtë veçori. Shumë njerëz nën moshën 15 vjeç nuk kanë asnjë nga këto.

Ekspertja e biznesit Mari Holmroos nga shërbimet e Kelas tregon se si mund të merrni një certifikatë koronavirusi për fëmijën.

– Vërtetimi duhet të kërkohet nga qendra e tyre shëndetësore, ku është bërë vaksinimi.

SI ose ku të merrni një certifikatë ndryshon nga komuna në komunë.

Në Helsinki, për shembull, certifikata mund të merret nga një pikë vaksinimi. Në Espoo, mund të kërkoni me e-mail që pasaporta e koronavirusit të dërgohet në adresën tuaj të shtëpisë ose mund të aplikoni për një certifikatë në një pikë vaksinimi. Në Vantaa, certifikata kërkohet nga qendra juaj shëndetësore me telefon dhe mund të merret ose me postë ose duke aplikuar vetë.

Sipas Mari Holmroos, nuk është kudo e njëjta praktikë në dhënien e certifikatave të printuara menjëherë pas vaksinimit.

Por, Holmroos rekomandon që të kërkoni certifikatën e një fëmije në kohën kur bëni vaksinimin.

Marrja e një certifikate koronavirus pa përdorur Omakanta është një nga pyetjet më të zakonshme që vijnë në shërbimin ndaj klientit të Kela. Udhëzimet janë të njëjta si për të rriturit, edhe për fëmijët, dmth certifikata e printuar mund të merret në të njëjtin vend ku bëhet vaksina, apo testi i koronavirusit.

Gjithsesi, finlandezët e pyesin Kelën shumë për certifikatën e koronavirusit.

– Për shembull, javën e kaluar kishte më shumë se 700 pyetje, thotë Mari Holmroos.

Sipas Mari Holmroos, një pyetje e përsëritur është gjithashtu pse certifikata e koronavirusit nuk shfaqet në Omakanta. Kjo mund të jetë për shkak të një gabimi shtypi në regjistrimin e të dhënave, pasi krijimi i një certifikate kërkon që të dhënat të ruhen në formatin e duhur. Certifikata nuk do të lëshohet nëse ka pasur një gabim në arkivim, informacioni është në format të gabuar ose informacioni i kërkuar mungon.

– Nëse certifikata nuk është hartuar brenda pesë ditëve, duhet të kontaktohet ofruesi i kujdesit shëndetësor, ku është vaksinuar personi ose ku është kryer testi i koronavirusit. Shërbimet e Omakanta nuk mund të korrigjojnë informacionin e pasaktë, thotë Holmroos.

Ende ka një numër të vogël përdoruesish të Omakanta, por transaksionet e tyre janë pothuajse dyfishuar gjatë periudhës së koronavirusit.

– Nga fillimi i këtij viti deri në fund të gushtit, rreth 900 të mitur në ditë bëjnë biznes në Omakanta. Në një ditë të vetme, numri i vizitorëve mund të jetë më afër dy mijë, thotë Mari Holmroos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.