Kela: 44 mijë studentë duhet të kthejnë në shtet 900 Euro nga ndihmat

HELSINKI – Instituti Finlandez i Sigurimeve Shoqërore (Kela) i ka kërkuar rreth 44 mijë studentëve në Finlandë që të kthejnë në arkën e shtetit mesatarisht 900 Euro secili prej parave të përfituara nga ndihma shtetërore. Arsyeja ështe pasi gjatë vitit 2019 të ardhurat e tyre personale kanë kaluar limitin e vendosur.

Në vitin 2019, afërsisht 316,500 studentë morën grante studimi. Me 43,887, të ardhurat ishin më të larta se kufiri vjetor i të ardhurave sipas Aktit të Ndihmës Studentore. Një total prej 39.6 milion EUR në grante studimi do të rikuperohet.

Nëse një student e mori grantin për 9 muaj në 2019, ai/ajo u lejua të kishte të ardhura të tjera në 2019 deri në një maksimum prej 11,973 euro. Kufijtë e të ardhurave u rritën me 4.5% nga fillimi i vitit 2020. Tani kufiri vjetor i të ardhurave është 12,498 euro, nëse studenti merr një grant studimi për 9 muaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.