691 të infektuar. Varianti britanik tepër i përhapur

Fimlab automaatiolaboratorio, Tampereen keskuslaboratorio

Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetit dhe Mirëqenies THL, 691 infeksione të reja me koronavirus janë diagnostikuar në Finlandë. Deri më tani numri më i lartë i infeksioneve është në Rrethin e Spitalit Uusimaa, ku ka 478 infeksione të reja. Zona e dytë është zona Turku, ku janë diagnostikuar 101 infeksione të reja.

Deri më sot, në Finlandë janë zbuluar 1,633 infeksione të shkaktuara nga i ashtuquajturi variant britanik i koronavirusit dhe 102 infeksionet e shkaktuara nga varianti i virusit të Afrikës së Jugut. THL tha se vetëm një infeksion i shkaktuar nga varianti i virusit Brazilian është zbuluar në Finlandë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.