22 % e finlandezëve u vizituan online nga mjeku në 2020

Sipas një sondazhi nga Departamenti i Shëndetësisë dhe Mirëqenies, 22 përqind e njerëzve komunikuan në mënyrë elektronike me një profesionist të kujdesit shëndetësor dhe shoqëror gjatë vitit të kaluar. Vizitat apo konsultimet u kryen, për shembull, përmes një lidhjeje video ose përmes bisedës telefonike.

Përdorimi i shërbimeve elektronike është rritur dhe dixhitalizimi ka përparuar në kujdesin shëndetësor dhe shoqëror. Për shembull, në 2014, vetëm 16 përqind e popullsisë kishin përdorur shërbimin Omakanta, ndërsa në vitin 2020, 64 përqind e popullsisë kishin përdorur tashmë shërbimin Omakanta.

  • Epidemia Covid-19 duket se ka sjellë një revolucion në sigurimin dhe përdorimin e shërbimeve elektronike dhe mjediset dixhitale tani janë bërë një pjesë integrale e kujdesit modern shoqëror dhe shëndetësor, thotë studiuesi Maiju Kyytsönen nga THL në një njoftim për shtyp.

Sidoqoftë, shqetësimet në lidhje me pengesat në komunikimet elektronike u ndjenë gjerësisht. Një e pesta, ose 19 përqind, mendonin se kishin nevojë për udhëzime në përdorimin e shërbimeve sociale dhe shëndetësore në internet dhe 15 përqind mendonin se shërbimet elektronike nuk ishin të arritshme për ta.

  • Një pjesë e popullsisë është e përjashtuar dixhitalisht, që nuk ka qasje në internet dhe aftësitë e nevojshme për të vepruar në mjedise dixhitale. Për shembull, pak më shumë se gjysma e atyre mbi moshën 74 vjeç kishin qasje në internet dhe një mjet për identifikimin elektronik në internet, siç janë letërnjoftimet bankare, thotë Kyytsönen.

Moshat e vjetra kanë më shumë nevojë për shërbimet sociale dhe shëndetësoe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: